Openbaar of ziekenhuis – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Openbaar of ziekenhuis

Waar wil je werken?

De openbare apotheek is de meest bekende plek. Maar er zijn nog meer plaatsen waar je aan de slag kunt! Lees meer over het werken in:

Openbare apotheek: contact met mensen

Apotheken zijn steeds moderner. Niet alleen zoals ze eruit zien, maar ook hoe ze zijn ingericht. Alles is afgestemd op gemak. Gemak voor de cliënten en gemak voor het apotheekteam. Automatisering speelt een steeds belangrijkere rol. In het computersysteem worden de recepten ingevoerd, kan de historie van de patiënt gelezen worden en is eenvoudig te controleren of nieuwe medicijnen wel samengaan met de bestaande medicatie van de patiënt. Voor alle medicijnen kan snel opgezocht worden wat de bijwerkingen zijn en hoe het moet worden toegepast.

Contact met huisarts, ziekenhuisapotheek en specialist
De patiënt is ook patiënt van de huisarts en van het ziekenhuis. Samen zorgen apotheek, huisarts en ziekenhuis ervoor dat de patiënt een verantwoord medicijnenpakket heeft.

Ziekenhuisapotheek: bereiden en onderzoek

In het ziekenhuis bestaat het contact als apothekersassistent vooral met artsen en verpleegkundigen. In ziekenhuisapotheken staat de bereiding van medicijnen meer centraal. Dagelijks wordt de medicijnvoorziening voor een heel groot aantal patiënten in het ziekenhuis en in verzorgingshuizen verzorgd. Secuur werken, bewaken van de medicatie en samenwerken met collega’s is daar heel belangrijk. Ziekenhuizen doen bovendien regelmatig onderzoek naar de werking van geneesmiddelen.

Farmaceutische industrie: bereiden

In de farmaceutische industrie is er geen direct contact met patiënten. Men is voornamelijk bezig met het bereiden van geneesmiddelen. Deze gaan via de farmaceutische groothandel naar openbare en ziekenhuisapotheken.

Farmaceutische groothandel: voorlichting en verkoop

Bij een farmaceutische groothandel wordt veel kennis van geneesmiddelen gevraagd. Er zijn verschillende functies binnen de groothandel. Een voorbeeld is een functie waarin je aan klanten, en soms ook aan patiënten, inlichtingen over de producten geeft.

Naar boven