Functies – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Functies

 • Apothekersassistent
 • Farmakundige
 • Apotheker
 • Apothekersassistent

  In de openbare apotheek heb je voornamelijk te maken met mensen. Mensen die je op een juiste manier te woord moet staan. Hen veilig advies geven over medicijnen en het gebruik ervan en hen actief vragen of er nog vragen zijn. Patiënten en cliënten hebben steeds meer behoefte aan informatie over medicijnen, bijwerkingen en onderzoeken. Ook willen zij vaker uitleg over folders, bijsluiters en andere informatie. Communicatie is dus een belangrijke eigenschap van de apothekersassistente. Bezit jij de volgende eigenschappen, dan ben jij geschikt voor het beroep van apothekersassistent!

  Je wilt graag mensen helpen.
  Je wilt met medicijnen werken.
  Je kunt goed met mensen omgaan.
  Je kunt goed dingen uitleggen en je kunt goed luisteren.
  Je wilt in een team werken.
  Je houdt van afwisselend werk.
  Je bent precies.
  Je bent flexibel.
  Je kunt goed zelfstandig werken.

  Naar boven

  Farmakundige

  Een nieuw beroep waarvoor plaats is gekomen door de snelle ontwikkelingen en in de gezondheidszorg en medicijnvoorzieningen. Apotheken veranderen van kleine wijkvoorzieningen, waar medicijnen gemaakt worden in moderne, grote bedrijven, waar veel medicijnen kant en klaar zijn, waar voorlichting en advies een steeds grotere rol gaan spelen. Zulke bedrijven vragen ook om andere organisatie en leiding, zodat de apotheker zich kan wijden aan het coachen van de assistenten en het contact met de patiënten. Als farmakundige heb je een gedegen kennis van de bedrijfsvoering en de organisatie van een apotheek, je kent de nieuwe mogelijkheden in de dienstverlening (postorders, internet), de voorlichting en de marketing. Tot je taak behoren ook het plannen van de inkoop, de logistiek, de contacten met de groothandels en (eventuele) overkoepelende organisatie, de samenwerking met andere (zelfstandige) apotheken. bij apothekers(organisaties) werken, bij groothandels, bij ziektekostenverzekeraars.

  Vooropleiding
  Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
  Havo oude stijl, elk vakkenpakket met biologie;
  VWO oude stijl, elk vakkenpakket met biologie;
  HAVO, NT, NG, CM (met biologie), EM (met biologie);
  VWO, NT, NG, CM (met biologie 1), EM (met biologie 1);
  MBO, alle niveau 4 (MK) opleidingen (met biologie).

  Naar boven

  Apotheker

  Afgestudeerden kunnen aan het werk als onderzoeker in de farmacie of het wetenschappelijk onderwijs, als apotheker in een openbare apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de industrie. Ook kun je je specialiseren tot farmacoloog, toxicoloog of klinisch chemicus.

  Vooropleiding
  De profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek geven rechtstreeks toegang tot de opleiding farmacie. De profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij moeten worden aangevuld met de vakken Wiskunde B1, Natuurkunde 1 en Scheikunde 1. Met een VWO-diploma oude stijl met Natuurkunde en Scheikunde kun je eveneens farmacie studeren. Met dit diploma zijn de vakken Wiskunde, Biologie en Engels gewenst. Daarnaast kunnen andere diploma’s (bijvoorbeeld HBO propedeuse) toegang geven.

  Naar boven