Medische Encyclopedie – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Medische Encyclopedie

Inhoud

urapidil

Urapidil behoort tot de alfablokkers. Het verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij een zeer hoge bloeddruk.

Wat doet urapidil en waarbij gebruik ik het?

Hoge bloeddruk

Hypertensieve crisis
Een zeer hoge bloeddruk wordt een hypertensieve crisis genoemd. Het is een noodsituatie waarbij de bloeddruk zo snel mogelijk moet worden verlaagd. Door de zeer hoge bloeddruk kan schade aan de hersenen, hart, nieren, bloedvaten en ogen ontstaan.
Oorzaken voor een hypertensieve crisis zijn onder meer een gezwel in de bijnier (feochromocytoom), plotseling hartfalen waarbij de longen vocht vasthouden (longoedeem), een operatie aan de bloedvaten rond het hart (by-pass-operaties) en gebruik van drugs, zoals cocaïne of XTC.
Artsen geven urapidil als injectie of als infuus als de bloeddruk zeer snel moet dalen.

Werking
Urapidil maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Effect
Urapidil-injectie of- infuus werkt binnen 3 tot 5 minuten.

Lees meer over hoge bloeddruk . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

  Dit gaat vaak over als uw lichaam is gewend aan de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u duizelig bent, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Hoofdpijn

  Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Zeer zelden braken en diarree.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Langzame hartslag of juist snelle hartslag, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst. Waarschuw uw arts bij pijn op de borst of als u het benauwd krijgt.

 • Droge mond

 • Overmatig zweten

 • Vermoeid of zwak voelen.

 • Verstopte neus

  Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

 • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem). Krijgt u het benauwd? Raadpleeg dan meteen uw arts.

   Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.

 • Bij mannen: langdurige en soms pijnlijke erectie.

  Als deze pijnlijke erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

 • Rusteloos gevoel

 • Vaker moeten plassen of de plas niet kunnen inhouden

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, keel of tong. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor urapidil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Minder bloedplaatjes. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik urapidil gebruiken met andere medicijnen?

Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u urapidil samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Tijdens een hypertensieve crisis kunt u niet autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U kunt alles eten en drinken wat u normaal eet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap (1e trimester) of als u zwanger wilt worden. Ook tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (2e en 3e trimester) kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
U krijgt dit medicijn van uw arts of verpleegkundige als infuus of injectie in het ziekenhuis.

Hoelang?
U krijgt urapidil in injectie of infuus, totdat uw bloeddruk voldoende is gedaald. U krijgt dit medicijn maximaal 7 dagen. Daarna zal uw arts medicijnen voorschrijven die u kunt slikken om uw bloeddruk voldoende laag te houden.

Terug naar overzicht