Medische Encyclopedie – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Medische Encyclopedie

Inhoud

ketanserine

Ketanserine verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij een te hoge bloeddruk.

Wat doet ketanserine en waarbij gebruik ik het?

Hoge bloeddruk

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier meestal niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Behandeling
Bij de behandeling van hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende soorten medicijnen voorschrijven. Bijvoorbeeld plasmiddelen, ACE-remmers of calciumblokkers. Als deze onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken, kan uw arts ketanserine voorschrijven.

Hypertensieve crisis
Een zeer hoge bloeddruk wordt een hypertensieve crisis genoemd. Het is een noodsituatie waarbij de bloeddruk zo snel mogelijk moet worden verlaagd. Door de zeer hoge bloeddruk kan schade aan de hersenen, hart, nieren, bloedvaten en ogen ontstaan.
Oorzaken voor een hypertensieve crisis zijn onder meer een gezwel in de bijnier (feochromocytoom), plotseling hartfalen waarbij de longen vocht vasthouden (longoedeem), een operatie aan de bloedvaten rond het hart (by-pass-operaties) en gebruik van drugs, zoals cocaïne of XTC.
Artsen geven ketanserine als injectie of als infuus als de bloeddruk zeer snel moet dalen.

Werking
Ketanserine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Effect
Ketanserine-tabletten verlagen binnen  enkele dagen de bloeddruk. Na 2 tot 3 maanden daalt de bloeddruk niet verder. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om ketanserine elke dag in te nemen. Alleen dan kan ketanserine de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Ketanserine-injectie of- infuus werkt binnen 3 tot 5 minuten.

Lees meer over hoge bloeddruk . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

  Dit gaat meestal over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het medicijn. Dat is binnen enkele dagen tot weken.
  Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel, zolang u hier last van heeft. Wordt u toch duizelig? Ga dan even liggen en leg uw benen wat hoger, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

 • Psychische klachten, zoals lusteloosheid en moeite met concentreren.

  Dit gaat meestal binnen enkele dagen over. Als u na een week nog steeds last heeft, moet u uw arts raadplegen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn

 • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem).

  Ook kunt u enkele kilo's zwaarder worden. Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.

 • Slaapproblemen, zoals slaperigheid, sufheid, zwak gevoel of moeheid.

  Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid of buikpijn.

  Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Droge mond

  Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

 • Oogklachten, zoals droge ogen, wazig zien, branderig gevoel in het oog, rode ogen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor ketanserine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Bepaalde hartritmestoornissen, zoals een te trage of juist heel snelle hartslag. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op.

  In zeldzame gevallen een verlenging van het QT-interval. De verschijnselen hiervan zijn plotselinge duizelingen of flauwvallen. Waarschuw dan een arts. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik ketanserine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Plasmiddelen tegen hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem, bijvoorbeeld bumetanide, chloortalidon, furosemide, hydrochloorthiazide of indapamide. Deze plasmiddelen verlagen de hoeveelheid kalium in het bloed. Hierdoor is er meer kans op hartritmestoornissen door ketanserine. Dit is alleen belangrijk als u een hoge dosis ketanserine gebruikt, of als u ketanserine via een injectie of infuus krijgt. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
 • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met ketanserine kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.

Twijfelt u eraan of een van bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
U kunt de eerste dagen dat u ketanserine gebruikt, duizelig of slaperig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na een paar dagen is dat meestal over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto zolang u duizelig of slaperig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Er zijn voor dit medicijn geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het inelk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander medicijn.

Als u een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap heeft, zal uw arts meestal een andere bloeddrukverlager voorschrijven. Een bloeddrukverlager, waarvan wel bekend is dat het veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis. Neem het medicijn ongeveer elke 12 uur in, dus bijvoorbeeld om 8.00 uur 's ochtends en om 20.00 uur 's avonds. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.

Hoelang?
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig.

« Terug naar het overzicht