Medische Encyclopedie – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Medische Encyclopedie

Inhoud

ixazomib

Ixazomib remt de groei van kankercellen.

Artsen schrijven het voor bij een type kanker, namelijk multipel myeloom (de ziekte van Kahler).

Wat doet ixazomib en waarbij gebruik ik het?

Kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten, waarbij lichaamscellen ongeremd groeien. Het gevolg zijn tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen. Het is een ernstige ziekte die slecht kan aflopen als u er niets aan doet.

Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling van veel soorten kanker mogelijk. 

Artsen schrijven ixazomib voor bij:

Ziekte van Kahler (multipel myeloom), een kanker van het beenmerg. De ziekte van Kahler ontstaat door ongecontroleerde groei van slechte witte bloedcellen (plasmacellen). Deze cellen kunnen op meerdere plekken in het beenmerg zitten. Hierdoor kan het beenmerg minder andere gezonde bloedcellen maken. Ook verzamelen deze slechte bloedcellen zich in de botten en beschadigen daar het botweefsel. 

Verschijnselen
Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. Sommige klachten komen bij vrijwel alle kankersoorten voor, zoals erge moe zijn, geen eetlust hebben en afvallen (bijvoorbeeld meer dan 3 kilo per maand).
Bij de ziekte van Kahler heeft u botpijn in rug, ribben, nek of bekken en botbreuken. Ook ontstaat er bloedarmoede, waardoor u snel moe bent. Verder ontstaan door de verminderde afweer sneller infecties en bloedingen, bijvoorbeeld blauwe plekken, neusbloedingen of bloedend tandvlees.

Behandeling
De behandeling hangt af van de plaats waar de kanker zit en de fase van de ziekte. Het bestaat bijvoorbeeld uit chemotherapie (behandeling met medicijnen tegen kanker), bestraling, operatie of stamceltransplantatie.
Verder is de behandeling bij de ziekte van Kahler erop gericht om pijn, botontkalking, infecties en bloedarmoede te behandelen en te voorkomen.
U gebruikt ixazomib samen met lenalomide en dexamethason. Daarnaast krijgt u er vaak ook medicijnen bij die de vorming van bloedstolsels voorkomen.

Werking
Ixazomib remt de groei van kankercellen en vermindert het aantal daarvan. Hierdoor kan het beenmerg meer gezonde bloedcellen maken en duurt het langer voor de kankercellen weer groeien.

Lees meer over kanker . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de hieronder genoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. Soms zal de arts de dosering van het geneesmiddel aanpassen of het middel stoppen.
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). U kunt last hebben van: keelpijn, koorts, kleine wondjes in de mond. 

  Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.  

 • Minder bloedplaatjes (trombocytopenie). Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. 

  Waarschuw uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen. 

 • Zenuwproblemen. Heeft u last van een tintelend of doof gevoel in de armen en benen of van een branderige pijn in handen of voeten? Waarschuw meteen uw arts.

  Meestal gaan deze verschijnselen weer weg, een enkele keer zijn ze blijvend. 

 • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijk zijn, braken en verstopping. 

 • Huiduitslag

  Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts. 

 • Rugpijn

 • Vasthouden van vocht. U merkt dit aan dikke enkels of voeten.

  Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. 

 • Verkoudheidsklachten. Denk hierbij aan hoesten, keelpijn, een verstopte neus of een loopneus. 

 • Moeheid en duizelig zijn.

 • Longproblemen, zoals longontsteking, moeilijk ademhalen en hoesten (soms met bloed). Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Opvlammen van een herpesinfectie, zoals koortslip, genitale wratten of gordelroos. 

  Soms zult u medicijnen krijgen om te voorkomen dat u hier last van krijgt. 

 • Oogproblemen. U kunt last hebben van wazig zien, droge of rode ogen, en verminderd zicht

  Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. 

 • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit aan spierzwakte of spierkramp, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten. 

  Waarschuw u arts als u hier last van heeft. 

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond en geslachtsdelen. Stop in deze gevallen met dit medicijn en waarschuw meteen een arts of ga naar de Eerstehulpdienst. 

  Als u overgevoelig bent mag u het medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam let er dan op dat u het medicijn niet opnieuw krijgt. 

 • Spierzwakte. In zeldzame gevallen kan er krachtverlies en gevoelloosheid van de benen ontstaan. Waarschuw dan uw arts. 

 • In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige bloedstollingsstoornis. Hierdoor kunt u bloedstolsols krijgen. U merkt dit aan koorts, bloeduitstortingen onder de huid, die eruit zien als kleine ronde puntjes, soms vermoeidheid, verminderd urineren, verwardheid, gele kleur van uw oogwit en huid. Waarschuw dan direct een arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik ixazomib gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje “samenstelling”.

De medicijnen waarmee de wisselwerkingen optreden zijn de volgende.

 • Een medicijn tegen tuberculose rifampicine. De hoeveelheid ixazomib in uw bloed kan dalen als u ook rifampicine gebruikt. Hierdoor werkt ixazomib minder goed. Overleg hierover met uw arts.
 • Vaccins, zoals bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin. Ixazomib zorgt ervoor dat deze vaccins minder goed werken. Ook kan ixazomib de kans op bijwerkingen van deze vaccins verhogen. Gebruik deze vaccins NIET. Overleg hierover met uw arts.
 • Andere vaccins, zoals influenzavaccin (griepprik), tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker werken minder goed door ixazomib. Overleg met uw arts. Soms kan in uw bloed onderzocht worden of het vaccin goed heeft gewerkt. Soms zal uw arts voorstellen een extra vaccinatie te geven.
 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Ixazomib kan de werking hiervan beïnvloeden. Vertel de trombosedienst als u ixazomib gaat gebruiken, als de gebruikte hoeveelheid (dosering) verandert of als u stopt met ixazomib.

Twijfelt u eraan of deze wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals duizeligheid en moeheid. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen.

Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u duizelig en moe worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken en alles eten of drinken?
Ja, dat kan. U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor het kind. Gebruik daarom goede anticonceptie tijdens de behandeling tot minstens 3 maanden na de behandeling. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het ernstige bijwerkingen bij de baby geven.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.


Hoe?

 • De capsules heel doorslikken met water. Niet fijnmalen, op kauwen of openmaken.
 • Ziet u bij het openmaken van de verpakking kapotte capsules? Sluit de verpakking dan weer goed en breng deze terug naar de apotheek.
 • Krijgt u wat poeder uit gebroken capsules op uw huid of in uw ogen? Was uw huid dan goed af. Spoel uw ogen met veel water.
 • Komen anderen toch met dit medicijn in contact? Raad hen dan aan zich meteen af te spoelen. Zo is het risico zo klein mogelijk.

Wanneer?
U gebruikt ixazomib steeds in een cyclus van 28 dagen. U neemt dit medicijn op dag 1, 8 en 15. Neem het op deze dagen op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
Neem het medicijn 1 uur voor of 2 uur na het eten.
De andere medicijnen die bij deze behandeling horen zijn capsules met lenalidomide en tabletten met dexamethason. Vraag uw apotheker of arts om een slikschema.

Hoelang?
Dit medicijn wordt gebruikt zolang het een goed effect heeft op de ziekte.

Terug naar overzicht