Medische Encyclopedie – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Medische Encyclopedie

Inhoud

hydroxocobalamine

Hydroxocobalamine is een vorm van vitamine B12. Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van DNA.

Artsen schrijven het voor bij vitaminegebrek door een verminderde opname van vitamine B12 en bij een bepaalde vorm van bloedarmoede (megaloblastaire anemie).

Wat doet hydroxocobalamine en waarbij gebruik ik het?

Vitamine- en mineralengebrek

Verschijnselen
Een gebrek aan vitamine B12 heeft vooral gevolgen voor het bloed en het zenuwstelsel.

U kunt bloedarmoede krijgen. 

Gevolgen voor het zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld tintelingen en minder gevoel in de vingers en voeten, geheugenverlies, minder controle over de spieren, spierzwakte in de benen en problemen met uw evenwicht. Deze verschijnselen ontstaan pas na enkele jaren vitaminetekort, omdat het lichaam eerst de reserves opmaakt.

Oorzaken
Vitamine B12 is vooral aanwezig in vlees, vis, eieren, melk en kaas. Sommige mensen blijken niet voldoende vitamine B12 in het lichaam te kunnen opnemen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen bij wie de maag is verwijderd, bij wie de maag onvoldoende maagzuur aanmaakt of die last hebben van darmziekten, zoals coeliakie (gluten-allergie).

Gebruik van de bloedsuikerverlager metformine en het gebruik van maagzuurremmers, zoals omeprazol en pantoprazol, kunnen soms een vitamine B12 tekort geven. Ook de behandeling van de Ziekte van Parksinson met levodopa kan leiden tot een tekort aan vitamine B12.

Een gebrek aan vitamine B12 door bijvoorbeeld een veganistisch dieet komt maar zeer zelden voor, en alleen na vele jaren van verminderde inname van dierlijke producten.

Behandeling
Als u erge klachten heeft of als het vitaminegebrek ontstaat door een slechte opname, dan wordt vitamine B12 meestal via een injectie gegeven. Soms kunt u dit tekort ook aanvullen met tabletten.

Lees meer over vitamine- en mineralengebrek . “

Bloedarmoede

Bloedarmoede kunt u merken aan vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn en oorsuizen. Megaloblastaire anemie is een vorm van bloedarmoede die vaak veroorzaakt wordt door een tekort aan vitamine B12.

Als een tekort aan vitamine B12 de oorzaak is van de bloedarmoede, zal uw arts u dit medicijn voorschrijven. Meestal moet u dit dan langdurig gebruiken.

Lees meer over bloedarmoede . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Vitamine B12 zit ook in ons dagelijks voedsel. Bij normaal gebruik zal het daarom geen bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Bij injecties: pijn op de injectieplaats.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn

  • Huidontstekingen met acne-vorming, met name in het gezicht en op de romp.

    Dit kan optreden na 1 tot 4 weken na starten van de behandeling. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. De verschijnselen verdwijnen weer wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Overgevoeligheid. Dit kunt u merken aan huiduitslag, roodheid en jeuk.

    In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid, overmatig zweten of flauwvallen. Waarschuw dan meteen een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik hydroxocobalamine gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd in de bijsluiter of op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Tabletten: innemen met wat water.

Injecties:

  • U krijgt de injectie van uw arts of verpleegkundige in een spier of onder de huid. Heeft u voor een lange tijd de injecties nodig en wilt u het liever zelf toedienen? Overleg hierover dan met uw arts. Mogelijk kunt u uitleg krijgen over hoe u de injecties zelf kunt toedienen.
  • Het heeft geen zin om tijdens het gebruik van de injecties de hoeveelheid vitamine B12 in uw bloed te meten, omdat deze altijd zal stijgen.

Hoelang?
Hoelang u de injecties moet gebruiken hangt af van de oorzaak van het vitamine B12-tekort. Is de oorzaak van vitamine B12-tekort niet te herstellen? Dan heeft u de injecties de rest van uw leven nodig.

Eerst krijgt u een oplaaddosis van ongeveer 10 injecties met minimaal 3 dagen tussen elke injectie. Daarna krijgt u de injecties meestal 1 keer per maand of 1 keer per 2 maanden. Soms is een andere dosering nodig.

Bij duidelijke neurologische klachten (klachten van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld tintelingen en minder gevoel in handen en voeten) krijgt u vaker injecties. U krijgt dan 1 of 2 injecties per week voor een langere tijd, bijvoorbeeld 2 jaar lang. Dit kunt u blijven gebruiken zolang u neurologische klachten heeft. Als uw klachten minder worden, krijgt u hierna als onderhoud de injecties meestal 1 keer per maand of 1 keer per 2 maanden, behalve als de oorzaak van vitamine B12-tekort is opgelost.

Terug naar overzicht