Medische Encyclopedie – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Medische Encyclopedie

Inhoud

hydromorfon

Hydromorfon is een morfineachtige pijnstiller (een opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij pijn.

Wat doet hydromorfon en waarbij gebruik ik het?

Pijn

Oorzaak
Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een ‘bericht’ aan de hersenen. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

Pijnbestrijding
Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals hydromorfon.

Werking 
Hydromorfon zorgt dat het ‘bericht’ in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

Na inname van de capsules merkt u dat de pijn na 15 tot 30 minuten vermindert. Dit effect houdt bij de gewone capsules 4 tot 5 uur aan, bij de capsules met gereguleerde afgifte houdt de werking ongeveer 12 uur aan.

Na toediening van een injectie of infuus begint de werking na ongeveer 5 minuten. Het effect van een injectie houdt 3 tot 4 uur aan.

Lees meer over pijn . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie).

  Gebruik, als dit mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijven artsen bij dit middel een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u door hydromorfon last heeft van verstopping.

 • Sufheid, slaperigheid, duizelingen, en een verminderd reactievermogen.

  Deze bijwerkingen zijn vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.

 • Misselijkheid en zelden braken, winderigheid, buikpijn en minder eetlust.

  Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Raadpleeg uw arts als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid bij opstaan uit bed of uit een stoel.

  Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts als u hier last van blijft houden.

 • Jeuk, huiduitslag of zweten.

  Jeuk komt vaker voor bij de injecties of het infuus. Meestal wijst huiduitslag of jeuk niet op een overgevoeligheid. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

 • Droge mond.

  Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom, ananasblokjes of door te zuigen op ijsblokjes. Verder kunt u sterk gekruide, droge en harde voeding beter vermijden, uw voeding vochtig maken met jus of vruchtenmoes en samen met voedsel vocht innemen.

 • Maskering van andere pijnen.

  Omdat hydromorfon pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

 • Hoofdpijn

 • Slapeloosheid

 • Psychische klachten, zoals angstgevoelens, verwardheid, nervositeit, zich slap voelen.

  Zeer zelden rusteloosheid, gejaagdheid, overdreven opgewektheid, nachtmerries, depressiviteit of hallucinaties. Deze klachten komen vaker voor bij injecties of een infuus.

 • Bij de injecties of het infuus: roodheid en pijn op de plaats van de injectie.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Bemoeilijkte ademhaling

  Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen. Neem contact op met een arts als u merkt dat de ademhaling heel langzaam en oppervlakkig wordt.

 • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen.

  Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat.

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden.

  Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan hydromorfon. Als het gebruik van hydromorfon plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen.

 • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie.

  Neem contact op met uw arts als u dit een probleem vindt.

 • Opvliegers, blozen of rode huid.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Raadpleeg dan uw arts. Een ernstige overgevoeligheid merkt u aan zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, benauwdheid of aan flauwvallen. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
  Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor hydromorfon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik hydromorfon gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
 • Naltrexon en naloxon. Dit zijn medicijnen dat de werking van hydromorfon en andere morfine-achtige pijnstillers tegengaat. Het kan juist om deze reden worden gebruikt.
  Mensen die alcoholverslaafd zijn en om die reden naltrexon gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn.
 • Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van hydromorfon tegengaan. Als u hydromorfon gebruikt en u krijgt één van deze medicijnen erbij, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.
 
 

Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

Nieuwe wet: vanaf 1 juli 2017 kunnen deelnemers aan het verkeer met een speekseltest gecontroleerd worden op drugsgebruik. Daarbij maakt de politie geen uitzondering voor het medicinaal gebruik van hydromorfon.
Als u hydromorfon gebruikt, kunt u een positief testresultaat verwachten. Dat betekent dat u risico loopt op een boete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Gebruikt u dit medicijn in overleg met uw arts? Vertel dit dan aan de agent. Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten u niet te vervolgen als dit medicijn door uw arts is voorgeschreven en u als u het gebruikt zoals uw arts het heeft voorgeschreven.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer‘ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan hydromorfon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden.

Van de capsule met gereguleerde afgifte kan alcohol ook de andere bijwerkingen versterken. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw klachten af tegen het risico voor het kind.

Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Capules: de capsules heel doorslikken met een half glas water. U mag ze ook vooraf openmaken en uitstrooien over wat koud zacht voedsel, zoal appelmoes of yoghurt.
 • Injectie of infuus: u krijgt dit medicijn in het ziekenhuis van uw arts of verpleegkundige.

Wanneer?
Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

Hoelang?
Gebruik hydromorfon zo lang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Het kan jarenlang gebruikt worden bij pijn. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met hydromorfon. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u daarom beter geleidelijk afbouwen.

Terug naar overzicht