Medische Encyclopedie – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Medische Encyclopedie

Medische encyclopedie > Geneesmiddelen zoeken > Geneesmiddelen overzicht > isosorbidedinitraat tabletten

Inhoud

isosorbidedinitraat tabletten

Isosorbidedinitraat is een vaatverwijder.

Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp) en bij hartfalen.

Wat doet isosorbidedinitraat tabletten en waarbij gebruik ik het?

Angina pectoris

Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst.

Behandeling
Als u af en toe een aanval heeft, zal de arts in eerste instantie een middel voorschrijven om een aanval op te heffen. Heeft u meer dan twee aanvallen per week, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor om aanvallen te voorkomen, bijvoorbeeld dit medicijn.

Werking
Dit medicijn voorkomt aanvallen van angina pectoris. Het verwijdt de bloedvaten, met name de vaten die het bloed náár het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof.

Effect
U merkt dat u minder aanvallen krijgt van pijn op de borst. U kunt meer lichamelijke inspanning aan en voelt zich minder snel vermoeid.

Deze tabletten zijn niet geschikt om een aanval van angina pectoris op te heffen. Daar zijn andere, veel sneller werkende middelen voor.

De tabletten beginnen na twintig tot dertig minuten te werken. De werking houdt ongeveer vier uur aan. De retard-tabletten (met vertraagde afgifte) werken twee tot drie keer zo lang. Ze geven de werkzame stof geleidelijk aan het lichaam af, gedurende acht tot tien uur.

Lees meer over angina pectoris . “

Hartfalen

Bij hartfalen (hartzwakte) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Oorzaken
Hartfalen kan ontstaan door een langdurig bestaande hoge bloeddruk, slecht werkende hartkleppen, vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders), stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

Behandeling
Bij hartfalen is het belangrijk de oorzaak aan te pakken, bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk te verlagen of een slechte hartklep te vervangen. Bovendien spelen medicijnen een belangrijke rol. De belangrijkste medicijnen zijn plastabletten en ACE-remmers of angiotensine-II-blokkers. Als de klachten niet voldoende verminderen, kan de arts bovendien een bètablokker voorschrijven, zoals metoprolol.

Artsen schrijven isososrbide-di-nitraat voor als ACE-remmers of angiotensine-II-blokkers niet gebruikt kunnen worden. Het wordt dan gecombineerd met hydralazine, een andere vaatverwijder.

Soms schrijven artsen isosorbidedinitraat voor samen met bovenstaande medicijnen als deze onvoldoende werken.

Werking
Dit medicijn verwijdt de bloedvaten, met name de vaten die het bloed naar het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. De pompkracht van het hart neemt daardoor toe.

Lees meer over hartfalen . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Kloppende, bonzende hoofdpijn, blozen en een rode huid

  Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit medicijn een aanval uitlokken. Deze bijwerkingen zijn meestal voorbijgaand van aard. Na een week heeft u er minder last van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, neiging tot flauwvallen, hartkloppingen, vooral bij te snel opstaan

  Dit komt doordat de bloeddruk daalt. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op van een stoel of uit bed. Bij duizeligheid kunt u het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze bijwerkingen zijn meestal voorbijgaand van aard. Na enkele weken heeft u er minder last van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Zeer zelden braken.

 • Vermoeidheid en een gevoel van zwakte

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Zuurbranden

  doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die al last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten. Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, rode plekken en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of zwellingen in het gezicht, de mond, lippen, keel en tong. Waarschuw dan onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulppost. Ook kan er ernstige huidaandoening ontstaan met blaren op de huid, waarschuw dan ook direct een arts.

  Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt.

 • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor dit medicijn bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid.

  Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik isosorbidedinitraat tabletten gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De medicijnen sildenafil, avanafil, tadalafil en vardenafil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met isosorbidedinitraat gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
  Als u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt voor erectiestoornissen:
  • Heeft u isosorbidedinitraat gebruikt en wilt u nu sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt.
  • Heeft u sildenafil of vardenafil gebruikt en wilt u nu isosorbidedinitraat gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u isosorbidedinitraat gebruikt.
  • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu isosorbidedinitraat gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u isosorbidedinitraat gebruikt.
  • Heeft u tadalafil gebruikt en wilt u nu isosorbidedinitraat gebruiken? Wacht ten minste 48 uur voor u isosorbidedinitraat gebruikt.
   Gebruikt u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) of een vergrote prostaat? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
De eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Gewone tabletten: innemen met een half glas water.
 • Tablet met vertraagde afgifte (retard of MGA): de tablet niet kauwen, maar heel doorslikken met een beetje water. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken. Als de tablet een breukstreep heeft, mag u de tablet op de breukstreep doormidden breken. De beide helften moet u heel doorslikken met een beetje water.

Wanneer?
Neem de tabletten in op vaste tijdstippen, bij voorkeur tijdens of na het eten, dan vergeet u minder snel een dosis.

Het effect neemt af wanneer de werkzame stof voortdurend (24 uur) in uw bloed aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat u elke dag een 'nitraatvrije' periode heeft van ongeveer 12 uur. In deze periode zit er geen of weinig werkzame stof in uw bloed. Omdat de meeste mensen 's nachts het minst last hebben van een aanval, kiest men voor de nitraatvrije periode meestal de nacht en zo mogelijk ook nog een deel van de avond. Als u overdag of 's avonds het minste last van aanvallen heeft, kunt u in overleg met uw arts ook een andere tijd kiezen.

Als u voor de avond kiest, moet u de laatste tablet op zijn laatst bij het avondeten innemen. De nitraatvrije periode eindigt met het innemen van de eerste tablet op de volgende dag. Tijdens deze nitraatvrije periode is uw hart minder beschermd tegen inspanning.

Een gebruikelijk innameschema is:

 • als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: 's ochtends innemen.
 • als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: innemen om 08.00 en 14.00 uur, dus niet meer dan 6 uur tussen beide tijdstippen.
 • als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: innemen om 08.00, 12.00 en 17.00 uur.
 • als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: innemen om 08.00, 11.00, 15.00 en 18.00 uur.

Hoe lang?
Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

Terug naar overzicht